HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Monumenten

Rijksmonumenten Geldrop

Woonhuis met dokterspraktijk

WOONHUIS met DOKTERSPRAKTIJK in Traditionalistische stijl uit 1937. Het ontwerp is van de architect ir. G.M. Leeuwenberg b.i.. Het huis dat nog steeds dezelfde functie vervuld, is gebouwd voor dokter Koch. De naam "Gildenrode" verwijst naar de oorspronkelijke functie van het terrein waarop het huis staat. Hier kwam voor 1937 het plaatselijk schuttersgilde bijeen. Het huis dat rechthoekig van vorm is ligt midden op een langgerekt perceel. De voor- of noordgevel met twee ingangspartijen ligt aan de Stationsstraat. Links is de ingang voor de praktijk en rechts voor het woonhuis. Aan de zuidoostkant van het huis staat op de erfscheiding een vrijstaande garage en bergplaats.

Omschrijving:

Het huis met het karakter van een landhuis heeft gedeeltelijk n en twee bouwlagen. Het is opgetrokken in miskleurige, grijsrode handvormsteen. De architectuur is geheel asymmetrisch van opzet. Het huis ligt onder een geknikt schilddak met groot overstek, waar tegenaan verschillende daken zijn aangebracht, onder andere een lager gelegen wolfdak en een lessenaarsdak. Alle daken zijn gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In het dak kapellen met houten frontons. Zowel de hoofd- als de dienstingang, de tuin- en een slaapkamer hebben een loggia. De laatste twee zijn uitgevoerd met ranke ronde natuurstenen deelzuiltjes met kapiteel en basement. Natuursteen is rijkelijk toegepast. De muuropeningen bevatten stalen zesruits-vensters, deels met glas-in-lood bovenlichten. In de voorgevel een sculptuur van beeldhouwer Manus Evers (Tilburg). Het huis is op de begane grond ingedeeld in drien. Het bestaat uit een woon-, praktijk- en een dienstgedeelte voor personeel, alles gegroepeerd rond een centrale hal, die tot de volle hoogte van de verdieping is doorgetrokken. In de hal een monumentale trap. Aan de hal liggen verder spreek-, kinder- en woonkamer. Achter de woonkamer bevindt zich de tuinen eetkamer. Een dienstgang verbindt woonvertrekken en eetkamer enerzijds en de keukenafdeling anderzijds met elkaar. Tevens leidt deze gang naar de praktijkafdeling, die een wacht-, onderzoek-, spreek-, of werkkamer en apotheek bevat. De gecombineerde garage en bergplaats heeft een torendak.

Waardering:

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de stichting van een representatief doktershuis aan de enige decennia daarvoor gevormde verbinding tussen dorpskern en station; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het woonhuis in het interbellum. het object is van architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering, die door de architect Leeuwenberg werden toegepast in een poging het landelijke karakter van de plaats op te roepen en te versterken door het scheppen van "streekeigen" vormen. Het huis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het ex- en interieur.

* bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed