HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT
Collecties
De volgende bronnen zijn aanwezig :
 -  Doop-, trouw- en begraafboeken van 1600 tot 1810 en burgerlijke stand vanaf 1811
Uit deze gegevens zijn van alle gezinnen gezinsstaten gemaakt, die zoveel mogelijk tot op heden worden bijgewerkt. Uiteraard betreft het bovenstaande personen die in Geldrop op een of andere wijze geregistreerd zijn geweest.
 -  Rechterlijke en notarisarchieven
 -  Cijnsboeken verpondingsboeken resolutieboeken, hoofdgeldlijsten borg- en ontlastbrieven
 -  Plaatselijke weekbladen : Distributieblad (1939-1940), Nieuws- en Advertentieblad voor Geldrop en omstreken (1940- l941), Geldropse Courant (1945-1952). De Trompetter, Mierlose krant, Middenstandsbelangen (vanaf No. 9, 5 maart 1953), De Loop (plaatselijke weekbladen)
 - Artikelen uit regionale kranten vanaf 1855 tot heden over Geldroppenaren of Geldropse cq Mierlose zaken
 - Meer dan 21.000 overlijdensadvertenties en bidprentjes
 -  Foto's uit heden en verleden
 -  Boeken over Geldrop en Brabant, en brochures die bij ons te raadplegen zijn

Met betrekking tot de geschiedenis van Geldrop-Mierlo zijn onder andere de volgende bronnen aanwezig :

 -  kerken, monumenten, kunstwerken, scholen, industrie, ziekenhuis
 -  armenzorg, verenigingen, de oorlogsperiode
 -  gemeentebestuur, jaarverslagen van gemeente, brandweer, politie
 -  vervoer
 -  kadastrale gegevens

Kortom voldoende materiaal voor de aankleding van een stamboom, gewoon uit interesse voor de geschiedenis van Geldrop, of voor het maken van een werkstuk of scriptie. Gegevens over Mierlo en Mierlose personen en zaken zijn nog maar mondjesmaat beschikbaar.