HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Monumenten

Rijksmonumenten Geldrop

Wegwijzer
   
 

WEGWIJZER uit 1866. Langs provinciale wegen stonden in die tijd in Noord-Brabant, bij belangrijke wegsplitsingen dergelijke wegwijzers. het gaat om een der laatste overgebleven voorbeelden.

Omschrijving

De wegwijzer, die van gietijzer is, heeft van onder naar boven de volgende opbouw: een rond conisch basement met erop het wapen van Brabant met de gekroonde leeuw; een gecannueleerde schacht met palmetaanzet bij het basement; een cylindrische schacht met de drie richtingborden wijzende naar Geldrop, Nuenen en Helmond. Hier boven op als bekroning een granaatappel. Op het bord Nuenen staat:"3.2 km 1/2 uur gaans". En op het bord Helmond:"10 km 2 uur gaans".

Waardering

De wegwijzer is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de aanleg en verbetering van een samenhangend net van verbindingswegen op regionaal en provinciaal niveau, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van de wegwijzers. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de eenvoudige maar verfijnde toepassing van min of meer Classicistische motieven aan straatmeubilair. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam geworden.

* bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed