HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Monumenten

Rijksmonumenten Geldrop

Schansmuren

 SCHANSMUREN uit c.a. 1870 Ten westen van de oprijlaan van het kasteel ligt een gedeeltelijk door een schansmuur omheinde tuin. Hierin bevinden zich een boomgaard, kweekbedden, moes- en kruidentuin, enkele kassen en een oranjerie. De schansmuur bestaat uit drie gedeelten, een west-, noord- en oostmuur, samen op U-vormige aanleg. De noordmuur, verbindt orangerie met de boerderij (Mierloseweg 8). In de oostmuur bevindt zich de hoofdtoegangspoort van de tuin. Aan de noordkant hiervan grenst de orangerie.

Omschrijving:

De schansmuren zijn opgetrokken uit handgevormde baksteen gemetseld in kruisverband, voorzien van pilasters en afgedekt door een ezelsrug. De muren zijn aan de kant van de tuin voorzien van een houten klimrek voor de daar tegenaan groeiende klimplanten van rozen, druivenstokken, leiperen e.d. De verticale latten van het rek hebben een gesneden ui-vormige bekroning.

Waardering:

De schansmuren van de buitenplaats Kasteel Geldrop zijn van algemeen belang. De muren hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling en uitgroei van buitenplaatsen in de negentiende en vroege twintigste eeuw, uitgaande van een ouder kasteel met aangehorigheden. De muren hebben architectuurhistorische waarden door de sobere en evenwichtige opbouw. Ze hebben ensemblewaarden als bepalend onderdeel van een samenhangend ensemble met bijgebouwen en zijn gaaf bewaard gebleven.


* bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed