HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Monumenten

Rijksmonumenten Geldrop

Rij woningen

Drie ARBEIDERSHUIZEN uit 1880, gebouwd in Ambachtelijk-Traditionele stijl in opdracht van het Burgelijk Armbestuur. De voor- of westgevel van de huizen ligt in de Heggestraat. De buitenste twee huizen, de no's 67 en 71 liggen met de oost- en respectievelijk de noord- en de zuidgevel vrij op het perceel. Het grote erf is in gemeenschappelijk gebruik. Nu toegankelijk vanaf de zuidelijke steeg naast de huizen. Aan de noordkant van het perceel ligt op ca. 1,5 meter oostelijk van huis no. 67 de gezamenlijke schuur.

Omschrijving:

De drie eenvoudige huizen hebben een bouwlaag met een hoge voor- en een lage achtergevel. Ze liggen onder een gemeenschappelijk zadeldak, waarvan de nok parallel aan de straat ligt, gedekt met grijze oud-hollandse pannen en voorzien van houten windveren. De voor- en achtergevel van elk huis is twee traveeŽn breed, bestaande uit een deur en raam. De buitenmuren bestaan uit handgevormde veldoven-stenen, gemetseld in kruisverband. De voorgevel bevat een cementen plint. De opgeklampte buitendeuren zijn voorzien van kraaldelen. De ramen hebben zesruits schuifvensters met hardstenen onderdorpels. Huis no. 71 heeft in de achterkamer in de zuidmuur ook een zesruits schuifvenster. Het bovenlicht bij de voordeuren heeft twee ruiten. Elk huis heeft twee kamers, een voor- en een achterkamer. In de achterkamer is tevens de keuken en de trap naar de open zolder. De stenen schuur van de huizen, die inwendig in drieŽn is gedeeld door een scheidingsmuur tot de voet van het dak, heeft eveneens een zadeldak met oud-hollandse pannen. De nok van de schuur ligt loodrecht op de straat. De schuur het dichtst bij no. 67 behoort bij dit huis, de middelste schuur is van no. 71 en de verst afgelegen schuur is van no. 69. Voordat de huizen in ca. 1975 een eigen w.c. kregen aangebouwd was het erf ook toegankelijk vanaf de noordelijke steeg. Oorspronkelijk lag de gezamenlijke plee achter aangebouwd tegen de oostmuur van de schuur.

Waardering:

De drie arbeiderswoonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de zorg voor de arbeidershuisvesting en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de volkswoningbouw in de geÔndustrialiseerde nederzettingen. Ze hebben architectuurhistorisch belang door hun sobere vormentaal en als een vroeg en goed voorbeeld van seriewoningbouw. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en de behouden opzet van het interieur. Dergelijke panden zijn langzamerhand uiterst zeldzaam geworden.

* bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed