HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Monumenten

Rijksmonumenten Geldrop

Rentmeestershuis/Koetshuis

RENTMEESTERSHUIS annex KOETSHUIS en PAARDENSTAL uit ca 1870 met latere uitbreidingen. Het geheel is gebouwd voor industrieel Hubertus Paulus Hoevenaar Jr. de toenmalige bewoner/eigenaar van kasteel Geldrop, die suikerfabrieken in Nederlands-Indie exploiteerde.

Omschrijving

Het monument bestaat uit twee bouwlagen onder twee gekoppelde parallelle zadeldaken met houten windveren. Onder het ene dak bevindt zich het rentmeestershuis en onder het andere de paardenstal. Aan de noord- en oostkant zijn respectievelijk een schuur en koetshuis aangebouwd. Het geheel is opgetrokken uit baksteen gemetseld in kruisverband. De pilastergevels bevatten rond- en segmentboogvormige muuropeningen. Het interieur van de paardenstal is nog geheel intact met kraamkamer, voersilo, ruif en drinkbak. De paardekribben zijn onderling gescheiden door een gebogen ijzeren hek met op de kop een gietijzeren kolom. De inrichting van de stal is afkomstig van de Engelse ijzergieterij Musgrave's en Co uit Londen en Belfast. Op de verdieping bevond zich de hooizolder en slaapplaats voor de stalknecht.


Waardering

Het rentmeestershuis annex koetshuis en paardenstal van de buitenplaats Kasteel Geldrop is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling en uitgroei van buitenplaatsen in de negentiende en vroeg twintigste eeuw, uitgaande van een ouder kasteel met aangehorigheden. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarden door de sobere en evenwichtige opbouw. Het heeft ensemblewaarden als bepalend onderdeel van een samenhangend ensemble met bijgebouwen en is gaaf bewaard gebleven.


* bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In het koetshuis/paardenstal heeft de Geldropse afdeling van het IVN haar domicilie