HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Monumenten

Rijksmonumenten Geldrop

Perronoverkapping

PERRONOVERKAPPING met WACHTKAMER annex DIENSTGEBOUW uit 1912 van het station Geldrop. Het ontwerp is van architect ir. G.W. van Heukelom.

De spoorlijn die westelijk van het hart van Geldrop ligt, verbindt Eindhoven met Weert. De lijn werd reeds in 1904 door de Tweede Kamer goedgekeurd. Omdat de spoorlijn aanvankelijk een moerasachtig gebied doorkruiste is ze bovenop een dijklichaam gelegd. Oorspronkelijk lag oostelijk aan de voet van de dijk voor de overkapping het eigenlijke stationsgebouw, dit is afgebroken in 1974.

Pal noordelijk van de huidige uitgang van het station ligt een voetgangerstunnel onder het spoor en overkapping door, die het oostelijk deel van Geldrop verbindt met het westelijk gedeelte. De tunnel is aangelegd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Ze behoort niet tot het beschermde monument.

Omschrijving:

Het object bestaat uit negen ijzeren boogspanten met een uitkraging van 3.70 meter aan beide zijden. Ze staan op een afstand van 9.00 meter hart op hart. De spantbenen zelf staan 5.00 meter uit elkaar. De spanten zijn in de lengterichting gekoppeld door zeven vakwerkliggers. Hiervan zijn er twee hoofd- en vijf bijliggers. De gehele ijzerconstructie is geklonken. Van de spanten zijn er drie zogenaamde halfspanten. De dakconstructie bestaat uit een flauw zadeldak gedekt met dakleer, liggend op een houten beschieting van kraaldelen op gordingen.

Onder de perronoverkapping ligt het dienstgebouw, dat bestaat uit een seinhuis, wisselwachters- en wachtlokaal nu met stationsloketten. Het wisselwachterlokaal heeft erkers die uitzicht hebben over de spoorlijn. Ook bevindt zich hieronder de uitgang van het station via een trap onder de spoorlijn door naar de aanliggende Parallelweg. Het dienstgebouw is uitgevoerd in baksteen gemetseld in kruisverband. Rond de vensters en deuropeningen is graniet rijkelijk toegepast. Bovenlichten van de vensters hebben een kleine roedenverdeling. De trappartij is eveneens van graniet met wanden van witte verblendsteen. Rond de trap op het perron een smeedijzeren balustrade.

Waardering:

De perronoverkapping met annexen is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling en de daaropvolgende ontsluiting van het zuiden van Nederland en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het kleine station op de lijn Eindhoven-Maastricht. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de sobere stijl en de combinatie met evenwichtig vormgegeven technische details en als voorbeeld van de toegepaste combinatie van bouwelementen; het is tevens als klein station van belang in het oeuvre van de architect en constructeur Van Heukelom. Het gebouw is tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Het is zeldzaam wegens opzet en constructie en als klein station intussen zeldzaam geworden.

* bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed