HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Monumenten

Rijksmonumenten Geldrop

Kasteeltuin

KASTEELTUIN uit ca. 1870. De tuin heeft een rechthoekige plattegrond. De grenzen zijn als volgt: aan de oostkant ligt de oprijlaan van het kasteel, aan de zuidkant de Mierloseweg, aan de westkant de Helze en aan de noordkant een oranjerie uit ca. 1870 en een boerderij uit ca.1950. De tuin is onder te verdelen in drie gedeelten: A. Kasteeltuin. Dit is de tuin die aan west-, noord- en oostkant gedeeltelijk omzoomd is door een gemetselde schansmuur en gedeeltelijk door een beukehaag. De schansmuur heeft een U-vormige aanleg. Aan de oostkant ligt de oprijlaan van het kasteel, aan de noordkant van de tuin bevinden zich de orangerie, boerderij, schuur en drie plantenkassen. B. Rozentuin. Deze tuin grenst oostelijk aan de kasteeltuin, westelijk aan de Helze en zuidelijk aan het hertenkamp. C. Hertenkamp.  Het hertenkamp ligt aan de zuidkant van de tuin. De boerderij, schuur en hertenkamp behoren niet tot de bescherming, wel de kasteel- en rozentuin, oranjerie, drie kassen en de schansmuur.

Omschrijving:

De kasteeltuin heeft een kruisvormige plattegrond, bestaande uit vier rechthoeken, die in het midden een korte en een lange zichtas vormen. De vierkante percelen zijn omzoomd door een lage gesnoeide buxushaag. In de tuin een boomgaard met hoogstammen, moes- en kruidentuin en een indeling in kweekbedden. Aan de binnenkant tegen de schansmuren bevindt zich een verticaal lattenrek met ui-vormige bekroning. Hier tegenaan groeien diverse klimplanten en lei- of snoeibomen. De tuin heeft aan de oostkant twee dubbele houten toegangspoorten, een aan de noordkant tussen oranjerie en schansmuur en de andere is opgenomen in een beukenhaag, die in het verlengde van de daargelegen schansmuur staat. De rozentuin, die verwilderd is, heeft een rechthoekige plattegrond.Waardering:

De tuin van de buitenplaats Kasteel Geldrop is van algemeen belang. Hj heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling en uitgroei van buitenplaatsen in de negentiende en vroege twintigste eeuw, uitgaande van een ouder kasteel met aangehorigheden. De tuin heeft tuinhistorische waarden; hij is van belang voor de geschiedenis van de tuinarchitectuur en van bijzonder belang door de volledige toestand waarin het geheel is bewaard gebleven. Hij heeft ensemblewaarden als bepalend onderdeel van een samenhangend ensemble met bijgebouwen en is gaaf bewaard gebleven.

* bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In deze tuin bevindt zich ook een zonnewijzer, in 1966 geschonken door het personeel van de Tweka ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze firma