HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Monumenten

Rijksmonumenten Geldrop

H.H. Brigidakerk Nieuwendijk

H.H.Maria Brigida. 1889-1891 Ch. Weber. Driebeukige kruisbasiliek met klaverbladvormige oostpartij, gedomineerd door een massale koepeltoren boven de achthoekige kruising. Hoge torens aan weerszijden van de voorgevel. Grotendeels in baksteen uitgevoerde interpretatie van de 13e eeuwse romano-gotiek. Pijlers met geringde kolonnetten, kruisribgewelven en uitbundige toepassing van baksteen in verschillende kleuren. Belangrijk werk uit Webers tweede periode. Orgel uit 1894-96 in twee delen ter weerszijden van het rozetvenster opgesteld. De orgelkas werd vervaardigd door J. Custers, het instrument door F.C. Smits jr. Smits maakte gebruik van het oude instrument uit de vorige kerk, dat in 1849 was gemaakt door J.J. Vollebregt. In 1927 werd het orgel gepneumatiseerd door Valckx en Van Kouteren. Mechanisch torenuurwerk, Eijsbouts, 1943, is buiten gebruik gesteld.

* bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Koepelkerken van dezelfde architect staan in Lierop, Raamsdonk en Uden.  Een koepelkerk in Zevenbergsehoek werd tijdens de tweede wereldoorlog in 1944 verwoest.