HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo 1936

Algemeen nieuws

Uitbreken Spaanse burgeroorlog
Het wereldnieuws werd in 1936 voor een groot deel beheerst door het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog in juli 1936.  Deze burgeroorlog die een half miljoen mensen het leven kostte geldt als aanloop naar de 2e wereldoorlog en was begonnen als een puur binnenlands conflict, maar spoedig werden er meerdere partijen bij betrokken.  Zo werd het bombardement op Guernica in 1937 (later bekend door het schilderij van Pablo Picasso) door een Duits onderdeel van de Luftwaffe uitgevoerd, zoals Hermann GŲring later zei : een moie kans om de nieuwe Luftwaffe te testen.

Werkgelegenheid

Een dreigend conflict
Een conflict dreigde tussen de textielvakbonden en firma de Wit.  Er zou sprake zijn van een clandestiene loonsverlaging.  Het bestuur van de vakbond St. Lambertus heeft besloten dit niet te tolereren te meer omdat deze werkgever in het verleden de bestaande loonregeling gewoon negeerde.  De directeur van de firma de Wit, de heer van de Lande reageerde hierop met te zeggen dat hij geen loonsverlaging had ingevoerd, tenminste geen belangrijke.

Overig kort nieuws

Huurverlaging
In tegenstelling tot de huidige tijd gingen huiseigenaren en woningbouwverenigingen over tot huurverlaging om maar huurders te trekken voor hun woningen.  Begin 1936 waren alleen in 't Hout al een 25-tal woningen onbewoond.
Sint Annaziekenhuis
Het Sint Annaziekenhuis is bij beschikking door de minister van Sociale Zaken bevorderd tot A-ziekenhuis.  Het Sint Annaziekenhuis behoort daarmee tot de in de wet gekwalificeerde groep van "groot algemeen ziekenhuis".
Uitbreidingsplan
Ondanks de slechte economische situatie maakt de gemeente Geldrop toch plannen voor uitbreiding van het woningbestand.  Er ligt een ontwerp ter inzage voor het gedeelte van de Eindhovensche weg vanaf het spoorwegviaduct tot de grens van de gemeente Eindhoven.  Belanghebbenden hebben 4 weken de tijd om bezwaar bij de gemeenteraad in te dienen.
Liefdadigheidsfeest
Op In mei werd er (na een eerdere afgelasting vanwege het weer) ten bate van de melkverschaffing aan kinderen een groot liefdadigheidsfeest georganiseerd op het terrein van R.K.V.V. Mierlo-Hout.  Verschillende verenigingen hadden hun medewerking toegezegd.  Om 3 uur begonnen de feestelijkheden met volksspelen zoals mastklimmen, blaasslaan, zaklopen, hardlopen met hindernissen enz.  De voetbalvereniging en de onlangs opgerichte turnvereniging hielden estafettewedstrijden en de jonge Boerenstand hield onderlinge wedstrijd in paardrijden. Ook stonden er fietswedstrijden met hindernissen en fietswedstrijden met lepel en ei op het programma.  Verder werd er een achtervolgingswedstrijd met motoren gehouden waarbij de snelheidsduivels in duizelingwekkende vaart langs het "lijntje" zullen brommen.  Tot slot van het programma "Het gekke nummer" onder de bezielende leiding van clown Koelewitzkos die rechtstreeks van de maan komt.  Verder hield fanfare Unitas vanaf 12 uur een muzikale wandeling door het dorp, vergezeld door een aantal gekostumeerde collectanten met vertrouwen dat het publiek de collectanten goed zal bedenken. Er werd voor het goede doel een totaal bedrag van ruim fl. 210 opgehaald.
Nachtvorst
Door een hevige nachtvorst op begin juni is er grote schade aangericht aan de op het veld staande gewassen, met name aan aardappelen, haver en bonen.
Brand
In de nacht van 30 op 31 juli brak door onbekende oorzaak een grote brand uit bij de strohulzenfabriek van Jos Govers aan de Eindhovenseweg.  De grote voorraad stro en tevens een grote hoeveelheid steenkolen waren natuurlijk een dankbaar voedsel voor de vlammen en het vuur breidde zich zo snel uit dat binnen de kortste keren de hele fabriek met een oppervlakte van 50 bij 50 meter in lichterlaaie stond.  De brand was van grote afstand te zien. Ook een op het terrein staande opslagloods voor kunstmeststoffen viel aan de vlammen ten prooi.  De brandweerkorpsen van Geldrop en Eindhoven waren snel ter plaatse, maar zij konden niets meer doen dan het kantoorgebouw nat te houden om dat te behouden, hetgeen lukte.  Het fabrieksgebouw echter brandde in zijn geheel af.  Door de vuurzee gingen 120.000 kg stro, een miljoen strohulzen, diverse rondnaai- en kopmachines, elektromotoren en een stoompers verloren.  De totale schade werd geschat op fl. 35.000.  De firma was niet verzekerd tegen bedrijfsschade en de materiŽle schade werd slechts gedeeltelijk gedekt. In de fabriek werkten voornamelijk meisjes en vrouwen die hierdoor werkloos werden.

Strohulzenfabriek na de brand Foto : Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten

Tramlijn
Half augustus werd een begin gemaakt met de sloop van de trambaan tussen Eindhoven en Geldrop.  Gestart werd in Eindhoven, het materiaal werd met een goederenwagon naar de haven van Helmond over gebracht.  Het voordeel hiervan is dat in plaats van deze trambaan onder het spoorviaduct nu het fietspad doorgetrokken kan worden zodat fietsers niet 2 keer deze drukke weg hoeven over te steken.
Koninginnefeest
Door het pas opgerichte Oranjecomitť in Geldrop werden ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina een aantal activiteiten georganiseerd, o,a. op zaterdag 29 augustus een grote vliegerwedstrijd voor jongens tot 16 jaar met vele prijzen.  De dag zelf (31 augustus) werd geopend om 8 uur met het uitsteken van de vlaggen om 9 uur gevolgd door een groot bloemencorso ook weer met vele prijzen.  Vanaf half drie waren er op een drietal plaatsen de Geldrop en Zesgehuchten kinderspelen met wederom prachtige prijzen.  Voor meisjes waren er wedstrijden in stoofsteken, balkruien, stoelvangen of ringsteken met de fiets, de jongens konden zaklopen, blaasvechten, mastklimmen of deelnemen aan een hindernisloop. Vanaf 7 uur waren er een aantal concerten op de Heuvel met deelneming van de Geldropse harmonie onder leiding van de heer Smulders, de Vereeniging Geldropse zangers onder leiding van de heer van Vlerken, en ten slot de Tweka-harmonie onder leiding van de heer van den Hurk.
Eeuwfeest Zusters van Liefde
In oktober werd het 100-jarig bestaan van de congregatie van de Zusters van Liefde gevierd.  Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Schijndel werd het woord gevoerd door Burgemeester Fleskens van Geldrop aangezien Geldrop de eerste plaats was waar de congregatie een nevenvestiging (een z.g. succursaal) kreeg buiten het moederhuis in Schijndel in 1855-1856 in de vorm van een liefdegesticht waar hulpbehoevende ouderen werden verzorgd.

Opmerkelijk

Jungske, schopte gij maar
Bij de rechtbank stonden twee Geldropse vrouwen terecht vanwege mishandeling.  Ze waren aan het vechten geslagen omdat hun kinderen aan het vechten waren.  Volgens de officier van justitie hadden ze hun kinderen tegen elkaar opgehitst.  "Jungske, schopte gij maar" had de ene vrouw tegen haar kind gezegd, waarna de ander tegen haar kind had gezegd : "Jungske, schopte gij ook maar".  En zo kwam het dat ze elkaar in de haren vlogen en er bij de een ook wel een bosje uit vloog.  Conform de eis werd de aanstichtster veroordeeld tot een boete van fl. 10,- met de verzekering dat zij bij een volgende gelegenheid het "Hotel" in zou gaan.
Een duistere affaire
In december 1934 werd er in Eindhoven en omstreken een pamflet verspreid waarin een zekere van N. uit Eindhoven, die zich accountant noemde beschuldigd werd door de Geldropse kousenfabrikant Jan van Bree dat hij zich op slinkse wijze het eigendom van de Neko kousenfabriek had toegeŽigend.  Tijdens de aandeelhoudervergadering die in juni werd gehouden onder voorzitterschap van van N. konden echter slechts 25 van de 94 aandelen getoond worden.  De overige 69 die in het bezit van van N. zouden zijn werden niet getoond.  De vergadering ging desondanks door.  Alle agendapunten werden met 69 tegen 25 aangenomen, o.a. de balans en winst- en verliesrekening.  Die was echter zo summier samengesteld en had zulk een korte toelichting dat de overige 25 aandeelhouders protesteerden.  De voorzitter weigerde echter om een verdere toelichting te geven.  Een verder heikel punt vormde de salarisverhoging van de directie (de vrouw van van N. is directrice) van fl. 1200 tot fl. 2600 per jaar, terwijl N. even tevoren had gezegd dat er geen dividend kon worden uitgekeerd daar er een verliespost was van fl. 30.000.  De rechtskracht van deze vergadering werd nu betwist op grond waarvan een gerechtelijk onderzoek zal worden gestart naar het beheer van de NV Neko.  Bij nader onderzoek bleek echter dat de beweringen van de heer van Bree onjuist zijn, want bij notariŽle akte van 17 juni 1930 blijkt dat van N. de fabriek toen heeft gekocht van van Bree.  Nadien heeft van N. een heel nieuwe fabriek gebouwd en geÔnstalleerd.  De mededeling dat de rechtskracht wordt betwist noemde van N. sensatie.
Niet geschikt
In de krant werd vermeld dat er in Mierlo-Hout huis aan huis proefnummers werden verspreid van afleveringen van een roman die men voor ons katholieken en vooral voor jeugdige personen niet geschikt vond. Als men wilde lezen was er wel betere lectuur te koop.  Dus het vuur in met die sensatielectuur.
Smokkelen
In de dertiger jaren werd op veel goederen accijns geheven.  Omdat op een aantal van die goederen in de ons omringende landen minder of zelfs geen accijns werd geheven ontstonden op die goederen grote prijsverschillen en werd het smokkelen hiervan aantrekkelijk.  Zo werd er tussen Heeze en Geldrop een auto uit Amsterdam aangehouden met 10.000 boekjes sigarettenpapier.  Dat het een grote vangst betrof blijkt wel uit het feit dat de auto al vanaf Amsterdam meer dan 24 uur in de gaten werd gehouden.
Kanaalbrug
Dat het onderhoud aan de kanaalbruggen toch wel te wensen overliet bleek uit het feit dat toen landbouwer K. met paard en kar over de Broekse brug over het Eindhovens kanaal reed, het paard met alle vier zijn poten door het brugdek zakte.  Door toegeschoten hulp werd tuig e.d. los gemaakt en werd het paard uit zijn benarde positie bevrijd.  Naar verluidt was men bezig met plannen om de brug te vernieuwen, maar er was verder nog niets gedaan.  men vroeg zich wel af waarom de brug niet zolang was afgesloten voor het verkeer tot die gevaarlijke situatie was opgeheven.

Bron : Delpher Krantenarchief