HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo 1922
Over 1922 vallen er op internationaal en nationaal niveau weinig schokkende gebeurtenissen te melden. Het lokale nieuws werd vooral bepaald door een onstabiele werkgelegenheid, het einde van Molenheide en een moord aan het Bogardeind.

Werkgelegenheid.
In deze tijd was het ontslaan van werknemers nog niet vastgelegd in wettelijke regelingen. Had een fabrikant geen werk of minder werk dan betekende dat onmiddellijk ontslag voor werknemers. Er waren wel werklozenkassen maar die waren snel leeg. De gemeenten werd gevraagd de kassen te steunen. Mierlo deed aan de steunregeling niet mee. Werklozen konden meteen aan de slag in het Kleine Goor, waar braakliggende gronden ontgonnen werden tot bouw- en weiland. Door het verhuren van deze landerijen kon de gemeente later de investeringen weer terugverdienen. De gemeente Geldrop trad wel toe tot de steunregeling, bovendien zette zij een aantal werklozen uit Geldrop en Zesgehuchten in bij het uitdiepen van de Dommel. Als gevolg van de slechte economische omstandigheden gingen ook een aantal bedrijven failliet, zoals in de Stationsstraat het Stationskoffiehuis en kwekerij “Multi Flora”.
Gemeenten probeerden door betere verkeersverbindingen arbeiders mobieler te maken. Eindhoven, eigenaar van het Eindhovens Kanaal, liet aan de zuidzijde van het kanaal een fietspad aanleggen, waardoor de afstand Helmond – Eindhoven aanzienlijk bekort werd. Het EMO-pad van Stratum over Zesgehuchten naar Heeze werd verbreed en verbeterd. Voorheen reden er per dag zo’n 500 fietsers over en nu het dubbele. Bij slecht weer reed men niet langs de slijkspattende rijksweg Eindhoven – Geldrop, maar over het EMO-pad.
In moeilijke tijden gaat het niet overal slecht. N.V. Wollendekenfabriek “Nederland” wist een order in de wacht te slepen waardoor er weer voor een jaar werk was. De firma De Heer (Tweka) deed een aanbesteding voor het bouwen van een tricotagefabriek en een enkel fabriek was nog in staat uit te breiden.
De gemeente Mierlo stelde een bedrijfsbelasting in. Bijna alle eigenaren van Mierlose fabrieken woonden niet in Mierlo, betaalden daar geen belasting, maar genoten wel de voordelen van de voorzieningen. Hier had de firma W. Swinkels wel een oplossing voor: ter compensatie van de bedrijfsbelasting werd 3 % op de lonen ingehouden.
In sommige landen was blijkbaar geen gebrek aan werk. In onze omgeving probeerde men werklozen over te halen hun geluk te beproeven in Frankrijk waar men zo aan de slag kon.

Molenheide.
De exploitatie van Molenheide kwam op een laag pitje te staan. Er werd overgeschakeld naar goedkopere activiteiten zoals schaats-, roei- en motorwedstrijden. In juni werden nog wel vliegdemonstraties aangekondigd met een parachutesprong van madame Peuilliot. Het zat Molenheide opnieuw niet mee. Vanwege het slechte weer werden de vluchten uitgesteld. De oude toegangskaartjes bleven geldig, maar er kwamen geen nieuwe demonstraties meer.
Tot overmaat van ramp kreeg een 10 jarige jongen uit Eindhoven, toen hij van een glijbaan gleed, een grote handbrede splinter in de onderbuik aan de gevolgen waarvan hij overleed. Op last van Justitie werd de glijbaan buiten gebruik gesteld en verzegeld.
In augustus kondigde notaris Dijkhoff uit Helmond aan dat de onroerende bezittingen van Combinatie Molenheide in het openbaar verkocht zouden worden. Op het terrein, 47 ha groot, stonden o.a. een café-restaurant, een woonhuis, zes landhuisjes, een wachterswoning met portierhuisjes, twee kiosken, gebakskramen, hangars en paardenstallen. De totale opbrengst van het complex bedroeg ƒ 21.000,-. De openbare verkoop van de roerende zaken, waaronder twee geraamten van oude vliegtuigen, kano’s en roeiboten, werd gepland op 18 oktober. Enkele dagen voor het zover was werd de verkoop afgelast. De nieuwe eigenaar van Molenheide had ook de inventaris overgenomen.

Moord.
Op 7 mei vond in Geldrop, aan het Bogardeind, een gruwelijke moord plaats. Een zaag en een slagersmes werden als wapen gebruikt. Het slachtoffer was de 43 jarige voerman en oud-slager Joh .M., die niet al te gunstig bekend stond. Er liep nog een strafzaak tegen hem omdat hij bij een vechtpartij iemand een paar tanden uit de mond geslagen had. Joh. M. kwam door messteken om het leven
De dader was H. v.d. H., een 28 jarige verkoper van messen. De ruzie was ontstaan in een café waar betrokkenen veel te diep in het glaasje gekeken hadden. De burgemeester werd als getuige opgeroepen voor de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Vanwege dit veelvuldig drankgebruik pleitte burgemeester Fleskens ieder jaar in de gemeenteraad, overigens tevergeefs, om de kermis niet te laten doorgaan.

Religie.
In de katholieke geloofsgemeenschap losten vreugde en verdriet elkaar af.
In de H. Brigidakerk van Geldrop droegen kort na elkaar Jos van Besouw en F. Clercx hun Plechtige eerste H. Mis op. Bij deze plechtigheden kon pastoor/deken Sylvester Janssen niet aanwezig zijn. Hij was al enige tijd ernstig ziek. De Hoogeerwaarde Heer Janssen, die in 1907 pastoor Aertnijs opgevolgd was, overleed kort daarna. Enkele weken na zijn overlijden verkocht notaris Mertens in het openbaar de bezittingen van de pastoor, waaronder 20 kippen en een haan.
Janssen werd opgevolgd door pastoor Hanssen, bekend als musicus, die voordien pastoor in Vierlingsbeek was.
Ook de parochie H.H. Maria en Brigida te Zesgehuchten had een neomist in de persoon van pater W. van Lieshout van het Seminarie der Afrikaanse Missiën.
In Mierlo-Hout vierde pastoor Strijbosch zijn zilveren Priesterjubileum.