HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo - Zesgehuchten 1920
Het jaar 1920 was een jaar met weinig grote gebeurtenissen. De Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, werd opgericht om de samenwerking tussen landen te bevorderen en om vrede en veiligheid te brengen. Het belangrijkste nieuws in Geldrop, Mierlo en Zesgehuchten was toch weer de annexatie, Molenheide, het overlijden van Vincent van den Heuvel en de vele gevallen van mond- en klauwzeer onder het vee. In Gent overleed Gravin Leopoldina d’Alcantara van Scherpenzeel Heusch, waarna de laatste Mierlose bezittingen van deze adellijke familie verkocht werden.

Overlijden Vincent van den Heuvel.
Op 13 september overleed Vincentius Adrianus Maria van den Heuvel, geboren in Geldrop op 8 december 1854. Aanvankelijk was hij mededirecteur van de firma A. van den Heuvel en Zn., maar vanwege zijn drukke werkzaamheden trok hij zich in 1903 terug uit het familiebedrijf.
Vincent van den Heuvel zat vele jaren in de politiek. In 1895 volgde hij zijn vader op als lid van Provinciale Staten en kwam in 1898 in de Tweede Kamer. Toen hij in 1909 gekozen werd tot lid van Gedeputeerde Staten, gaf hij zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer op. Twee van zijn schoonzoons waren ook lid van de Tweede Kamer. Een daarvan, K. van der Putt is ook burgemeester van Geldrop geweest; hij overleed in 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen.
De grote verdiensten van Vincent van den Heuvel lagen niet zozeer op politiek, maar meer op maatschappelijk gebied. Hij was betrokken bij de oprichting van de N.C.B. (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond) en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, waarvan hij tot aan zijn overlijden bestuursvoorzitter was. Op zijn initiatief kwam de Tramwegmaatschappij “De Meijerij” tot stand, waardoor Zesgehuchten, Geldrop en Mierlo een stoomtramverbinding kregen met Eindhoven en Helmond. Ook binnen de Geldropse gemeenschap vervulde hij tal van functies, zoals bestuurslid van de St. Vincentiusvereniging en directeur van het R.K. Zangkoor. Vincent van den Heuvel was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van Gregorius de Grote.

Lustoord Molenheide.
De uitbreiding van het “Lustoord Molenheide” werd voortvarend aangepakt. De directie van Molenheide had inmiddels ongeveer 50 ha heide gehuurd van de gemeente “zeer ten ongerieve van vele menschen die daardoor hun weg niet kunnen verkorten” vanaf de kerk naar Geldrop en Heeze.
De activiteiten waren gericht op “voor elk wat wils”. Veel werd gedaan voor kinderen.
Op het terrein verschenen Amerikaanse torpedoluchtschommels, een grote zweefmolen en allerlei andere attracties. In juni ontving Molenheide op één dag 5.000 schoolkinderen uit de omliggende gemeenten. De kinderen uit Someren hadden er al een wandeling van 3 uren opzitten toen zij in Mierlo aankwamen. Gelukkig kon de terugreis wat sneller. Ook in die tijd werden ouders ingeschakeld voor schoolvervoer. Op de Trimpert stonden de karren klaar om de vermoeide, maar blijkbaar zeer voldane, kinderen naar huis te brengen.
Sport nam een belangrijke plaats in op het programma. De vliegsport bleef de grootste trekpleister van het recreatiepark. Liefhebbers konden zich opgeven voor parachutespringen. Van de 14 aanmeldingen mochten er twee een sprong wagen. Acrobaat Schindler vertoonde zijn kunsten aan de trapeze die onder het vliegtuig van Hess bevestigd was.
Bij het vliegveld werd een 700 meter lange wielerbaan aangelegd, waar grote nationale wielerwedstrijden gehouden werden. De baan werd ook gebruikt voor motorwedstrijden. De roeiwedstrijden, de wedstrijden voor paarden en pony’s en de cross-countrywedstrijden trokken veel publiek. Het aantal bezoekers bij vliegdemonstraties werd vaak geschat op 5.000 met nog eens eenzelfde aantal buiten het terrein.
Voor de vele culturele activiteiten werd een kiosk en een amfitheater gebouwd
De kiosk werd gebruikt voor concerten die gegeven werden door harmoniegezelschappen en strijkorkesten uit omliggende gemeenten. Het amfitheater was aangelegd in het sparrenbos en afgemaakt met rietmatten. Hier werd iedere dag, een maand lang, het openluchtspel “Saul’s verwerping” opgevoerd door het toneelgezelschap Vincent Berghegge en daarna “De Pastoor van Neuvillette”.
De plaatselijke herbergiers deden ook goede zaken. De vliegdemonstraties waren goed te volgen vanaf hun terrasjes. Veel bezoekers vermaakten zich na afloop van de activiteiten bij de Mierlose kasteleins. De neringdoenden verzochten het gemeentebestuur het sluitingsuur van 1 mei tot 1 oktober te verlengen van 10 uur naar 11 uur, maar burgemeester Verheugt was onverbiddelijk: alleen incidenteel met zijn toestemming.

Annexatie.
In Geldrop en Zesgehuchten werd heel diplomatiek gesproken over de vereniging van beide gemeenten. De gemeenteraad van Zesgehuchten had slechts één vergadering nodig om tot een besluit te komen. De meerderheid vond de financiële voordelen van samengaan belangrijker dan het verliezen van de zelfstandigheid.
In Mierlo lag de situatie veel moeilijker. In 1919 had de raad nog met algemene stemmen besloten zich niets aan te trekken van annexatieplannen van Helmond en over te gaan tot aankoop van grond voor het bouwen van een nieuw raadhuis. Een schrijven van Gedeputeerde Staten gooide echter roet in het eten. De gemeente Helmond moest in de besluitvorming betrokken worden. De buurgemeente was wel geïnteresseerd in het Hout en niet in de gehele gemeente. De Mierlose raad had al met een krappe meerderheid besloten dat het bij annexatie zou gaan om de hele gemeente en niet om een gedeelte daarvan. Het veel lagere belastingtarief van Helmond was voor een aantal met name de Houtse raadsleden de reden om in te stemmen met een eventueel samengaan. Het dorp, vonden zij, moest maar samengaan met Geldrop. Een gedachte die in 1968 door de annexatie van Mierlo-Hout en in 2004 door het samengaan van Geldrop en Mierlo-Dorp toch nog tot stand zou komen.