HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Geldrop - Mierlo - Zesgehuchten 1913
1913 was voor Geldrop een belangrijk jaar. In oktober werd namelijk de spoorlijn Eindhoven-Weert geopend. Geldrop werd halteplaats en kreeg zijn stationsgebouw. Ook op het gebied van onderwijs en feesten was er weer van alles te doen, zo lezen we in de krant.

De spoorlijn.
Het was bijna zover. De gasbuizen voor de straatverlichting langs de Stationsweg moesten nog voor eind oktober aangelegd worden. Het spoorwegtraject Eindhoven-Weert was klaar voor gebruik. Op 30 oktober was de officiële ingebruikname die ’s morgens op het raadhuis in Eindhoven begon. Daarna vertrok het gezelschap van genodigden, waaronder Minister Lely van Waterstaat, met de trein richting Weert. Op het met vlaggen versierde perron in Geldrop zorgde de harmonie voor de vrolijke noten en hield burgemeester Fleskens een toespraak. Hij benadrukte het belang van deze verbinding voor de Geldropse industrie. De firma P. de Wit had inmiddels grond aangekocht tegenover het station voor de bouw van een fabriek waar 200 getouwen zouden komen staan.
’s Avonds was er feest op de Heuvel met een groot vuurwerk. Harmonie La Réunion Musicale gaf een concert.

Station Geldrop

Scholen.
Zesgehuchten had alles netjes op orde. Een mooie nieuwe school en eind december werd Piet van den Broek, oud Zesgehuchtenaar benoemd als derde onderwijzer.
In Mierlo lag het moeilijker. Voor de bouw van een nieuwe school op het Hout was nog steeds geen goedkeuring en ook het bijbouwen van een lokaal in het Dorp gaf problemen. Zolang dit niet opgelost was, zat de onderwijzer met 58 leerlingen van 3 verschillende leerjaren in één klaslokaal. Pas na de verbouwing kon een nieuwe leerkracht benoemd worden.
Ook Geldrop had alleen nog maar plannen voor nieuwbouw. Vanwege ruimtegebrek kregen een aantal leerlingen les in het St. Vincentiusgebouw. Twee jaren eerder was de lagere school met een proef voor een U.L.O. begonnen. In de praktijk betekende dat een zevende en achtste klas. Om aan het U.L.O. programma te kunnen voldoen moest in de vijfde klas al Frans en Wiskunde gegeven worden en in de zesde klas Duits. Het probleem was dat de zevende klas slechts één leerling telde en de achtste klas geen enkele. Wethouder Tijssen, die tevens schoolopziener was, vond de proef volslagen mislukt en wilde er het liefst meteen mee stoppen. Dat zou zelfs betekenen dat onderwijzer Vinks die zijn ontslag ingediend had niet vervangen hoefde te worden. Hij kreeg in de raad echter geen meerderheid.

Onafhankelijkheidsfeest
In 1913 was het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Franse overheersing. Het feest werd in vele gemeenten gevierd.
In Geldrop werd besloten het Onafhankelijkheidsfeest gelijktijdig te vieren met de opening van de nieuwe spoorlijn. Op 21 oktober besloot het comité geen optocht te houden, maar kinderfeesten te organiseren en iets te doen voor de minderbedeelden. ’s Avonds zou er een groot vuurwerk zijn, betaald door Baron van Tuijll van Serooskerken, de kasteelheer. Hij zat in het hoofdcomité, samen met de burgemeester, de pastoor en natuurlijk Vincent van den Heuvel. Vijf dagen voor het feest kwam het comité er achter dat de notabelen van het dorp op deze dag zozeer betrokken zouden zijn bij de opening van de spoorlijn, dat zij geen tijd hadden voor het Onafhankelijkfeest. Het festiviteiten werden verplaatst naar 17 november. Of het feest nog ooit gehouden is weten we niet. De trouwe correspondent die zelfs alle katten- en hondengebeurtenissen in de krant rapporteerde, heeft over het feest niets geschreven.
In Mierlo werd i.v.m. dit feest op het Hout een festival georganiseerd door het mannenkoor “St. Cecilia”. Het bleek een groot succes. Tal van harmonieën en zangverenigingen waren aanwezig op het feestterrein en liepen mee in de optocht. Woensel was zelfs vertegenwoordigd met de harmonie en de zangverenigingen “Onderling zanggenot” en “La Bonne Espérance”. De deelnemers waren te voet, met de kar en de tram gekomen. Het was nog nooit zo druk geweest op het Hout. Op het terrein werden gezamenlijk de liederen gezongen: “Wij leven vrij, wij leven vrij” en “O schitterende kleuren van de vlag”. In Mierlo-Dorp gebeurde verder niets, Fanfare St. Lucia had wel meegedaan aan de activiteiten op het Hout. Het organisatiecomité had in oktober bij de gemeente ƒ 300,- subsidie aangevraagd, maar die had i.v.m. de slechte financiële positie niets toegekend.
Over activiteiten in Zesgehuchten werd geen melding gemaakt. Blijkbaar leefde het Onafhankelijkheidsfeest niet erg.