HOME/ GESCHIEDENIS/ COLLECTIES/ LINKS/ CONTACT

Monumente
Oude foto's


Papenvoort omstreeks 1930, RK meisjesschool.  Door bemiddeling van pastoor van Hooff kwamen in 1925 de zusters van barmhartigheid uit Clermont naar Geldrop om daar lager onderwijs te verzorgen op Zesgehuchten.  In 1922 kwam deze openbare lagere meisjesschool gereed, en werd in 1925 een bijzondere lagere school met de naam St. Brigidaschool.  Vanaf 1972 was het gebouw in gebruik als gemeenschapshuis en in 1986 is het gesloopt.